De la A la GAL: Constituirea și înregistrarea GAL

De la A la GAL: Constituirea și înregistrarea GAL

Procesul de elaborare a SDL constituie într-adevăr o bună oportunitate pentru crearea și consolidarea parteneriatului între membrii potențiali ai GAL-ului. După 8-10 ședințe de lucru însoțite de discuții, interacțiune și efort comun, parteneriatul GAL este unul adevărat, bazat pe practica reală de colaborare. Astfel, după elaborarea strategiei, GAL-ul este pregătit pentru a merge la etapa de constituire, iar ulterior la înregistrare. 

Pentru constituirea GAL-ului, Comitetul de Constituire convoacă ședința adunării de constituire. La ședința adunării de constituire sunt invitați, în mod obligatoriu, toți membrii potențiali. La fel, în calitate de observatori pot fi invitați rezidenți din teritoriul GAL-ului și reprezentanții RNL. În cadrul ședinței adunării de constituire se dă citire textului acordului de constituire, statutului GAL-ului și ulterior lista membrilor fondatori. În cazul în care nu sunt obiecții sau propuneri la conținutul acestora sau după epuizarea propunerilor, acordul de constituire și statutul se semnează de către membrii fondatori sau de către reprezentanții acestora. 

După aprobarea acordului de constituire, a statutului GAL și a listei membrilor fondatori, este ales Consiliul de Administrație și președintele GAL-ului. 

În cadrul ședinței se prezintă rezumatul SDL, care, în mod obligatoriu, trebuie să includă: misiunea, viziunea, obiectivele strategice, obiectivele specifice, măsurile, indicatorii și alte compartimente. După prezentarea SDL, aceasta se discută și se aprobă. 

„Strategia GAL-ului este O ŞANSĂ PENTRU TOŢI. În procesul dezbaterii și votului Strategiei – întreb la un moment dat grupul : „Vă rog să vă gândiți, dacă fiecare dintre voi se vede în acest document??? Există soțul vostru aici, care se află permanent la muncă? Există vecina voastră, care niciodată nu poate fi aici – dar VOI SUNTEŢI AICI ȘI PENTRU EA!! Există aici viitorii copii care se vor naşte într-un an – doi?? Ei au nevoie de condiții pentru creștere, pentru educație, pentru asistenţa medicală…”

Toate deciziile luate în cadrul adunării de constituire trebuie să fie reflectate în procesul-verbal al ședinței.  

După ce a avut loc Adunarea de Constituire, urmează etapa de înregistrare a GAL-ului. Documentele adoptate în cadrul adunării de constituire, precum acordul de constituire, statutul, SDL, împreună cu procesul-verbal al adunării de constituire, se depun la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Decizia de înregistrare emisă de organul central de specialitate servește drept temei pentru înregistrarea GAL-ului la Agenția Servicii Publice. Pentru înregistrare, GAL-ul prezintă la Agenția Servicii Publice mai multe tipuri de acte, printre care: 

  1. cererea de înregistrare; 
  2. procesul-verbal al ședinței adunării de constituire și actele de constituire; 
  3. statutul; 
  4. decizia de înregistrare, emisă de către organul central de specialitate.  

Astfel, are loc înregistrarea GAL ca persoană juridică, iar membrii fondatori devin membri ai GAL-ului. 

Trecând toate etapele descrise, parteneriatul GAL se consolidează, se creează legături între oameni, organizații și instituții, GAL-ul începe calea  în dezvoltarea teritoriului său.  

„Pentru ei totul abia începe. Dezvoltarea locală abia începe.” 

 În articol au fost incluse fragmente din impresiile Anei Cerneva, una dintre persoanele care a pus bazele abordării LEADER în Republica Moldova, facilitator în procesul de crearea și revitalizarea a peste 10  GAL-uri și  director executiv al Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova.  

Acest articol este realizat în cadrul Campaniei promoționale „De la A la GAL” finanțată de Uniunea Europeană, Polish Aid, USAID și implementată de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Conținutul acestui articol nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, Polish Aid sau USAID.