Conferința LEADER UE-Moldova, ediția II: Realizări și perspective de viitor pentru abordarea LEADER. Comunicat de presă

Conferința LEADER UE-Moldova, ediția II: Realizări și perspective de viitor pentru abordarea LEADER. Comunicat de presă

În perioada 6-7 octombrie, 2022, peste 400 de oaspeți naționali și internaționali din domeniul dezvoltării rurale s-au întrunit la cea de-a II-a ediție a Conferinței LEADER UE-Moldova, care a oferit o platformă de discuții și schimb de experiență privind provocările de dezvoltare a comunităților rurale și identificarea soluțiilor de implementare a schimbărilor la nivel local. Conferința a fost organizată de către Solidarity Fund PL în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Rețeaua Națională LEADER, cu susținerea Uniunii Europene, în cadrul Programului „EU4Moldova: Comunități Locale”.

Evenimentul a prezentat publicului național și european rezultatele abordării LEADER în Moldova și a consolidat relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în vederea dezvoltării comunităților și promovării LEADER ca instrument de politici publice pentru dezvoltare rurală.

Natalia GAVRILIȚA, Prim-ministra Republicii Moldova: „Sinergiile între acțiunile Guvernului și programe precum LEADER sunt extrem de importante deoarece efortul de modernizare a Republicii Moldova este unul în care ne dorim să implicăm întreaga societate. Sunt mândră că Republica Moldova este prima țară din afara Uniunii Europene care implementează acest program din surse bugetare proprii. În anul curent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat finanțarea a 37 de Grupuri de Acțiune Locală, fiind alocate 17,4 mln lei. Din acești bani vor fi înființate și dezvoltate întreprinderi și vor fi create noi locuri de muncă, vor fi achiziționate echipamente și utilaje moderne, vor fi renovate spații și clădiri de importanță economică, socială, istorică și culturală, vor fi modernizate servicii publice locale; va fi menținut și dezvoltat patrimoniul cultural și natural local; va fi dezvoltat turismul rural.”

Începând cu anul 2016, abordarea LEADER în Republica Moldova este susținută de mai mulți parteneri de dezvoltare, inclusiv Uniunea Europeană, Polish aid, USAID și state membre ale UE precum România, Estonia, Lituania și Letonia.

Lawrence MEREDITH, Directorul pentru Vecinătatea Estică și Consolidarea Instituțională, DG NEAR, Comisia Europeană: „Una dintre prioritățile de bază ale Uniunii Europene este de a lucra cu comunitățile locale pentru a livra beneficii tangibile populației. Cu o experiență de 30 de ani în UE, abordarea LEADER este recunoscută ca un instrument important al mobilizării și împuternicirii comunității pentru o dezvoltare rurală durabilă. Credem că  instituționalizarea abordării LEADER în Moldova este un reper-cheie pe drumul European al țării.”

Prin Solidarity Fund PL în Moldova, Rețeaua Națională LEADER împreună cu 48 de Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) au dezvoltat proiecte comunitare locale care au revitalizat regiunile rurale și au stimulat dezvoltarea unui cadru legal, care a impulsionat evoluția abordării LEADER la un program național, implementat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Această premisă poziționează Republica Moldova drept prima și unica țară din afara Uniunii Europene care implementează abordarea LEADER ca instrument de politici publice pentru dezvoltare rurală.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor interesate în împărtășirea experienței LEADER din Moldova și din UE, inclusiv Comisia Europeană, autoritățile centrale din Republica Moldova, rețelele europene LEADER, precum și reprezentanți ai GAL-urilor din Moldova și din Europa. Oaspeții evenimentului s-au familiarizat cu situația actuală și viziunea de viitor a abordării LEADER în Moldova, în cadrul unui panel de discuții cu reprezentanți cheie la nivel național și european din domeniul dezvoltării rurale.

Tomasz HORBOWSKI, Director de Țară, Solidarity Fund PL în Moldova: „Abordarea LEADER este un instrument viu, care se află în continuă schimbare. În cadrul unui GAL, parteneriatul nu evoluează doar în timp, ci și în modul în care funcționează și generează schimbări la nivel local. Astfel, pentru a susține dezvoltarea durabilă a acestui mecanism și a-l alinia la tendințele noi din domeniul dezvoltării rurale, GAL-urile și autoritățile naționale trebuie să lucreze în comun. Cred că acest eveniment a oferit o platformă utilă pentru a împărtăși experiențele și a prelua unele idei noi de la partenerii europeni.”

În cadrul evenimentului, oaspeții au participat la ateliere tematice moderate de către GAL-urile din Moldova și partenerii acestora, abordând subiecte legate de inovații, turismul rural, implicarea tinerilor în zonele rurale, protecție civilă, antreprenoriatul social ca modalitate de stimulare a economiei locale, educație și formare profesională ș.a. Astfel, participanții au pus în discuție subiecte de dezvoltare rurală și au identificat soluții de îmbunătățire a proceselor și de implementare a schimbărilor la nivel local.

Totodată, evenimentul a oferit și un spațiu de interacțiune și schimb de experiență cu parteneri din străinătate, inclusiv din România, Ucraina, Georgia, Armenia, Estonia, Polonia, Macedonia de Nord, Letonia ș.a., care au moderat ateliere de lucru tematice pe subiecte legate de înființarea platformei EaP – EU LEADER și cooperarea GAL-urilor, digitalizare, Smart village și monetizarea produselor culturale, Family farm și dezvoltare rurală, crearea unui eco-muzeu, etc.

Marina ALBU, Președinta Rețelei Naționale LEADER: „Astăzi, devine tot mai actuală dezvoltarea prin implementarea unor metode ca LEADER, deoarece aceasta, pe lângă producerea efectelor de dezvoltare socială și economică, consolidează comunitatea locală, care se unește în jurul unor idei de dezvoltare și cooperează pentru realizarea acestora. Este important sa prețuim, să păstram și să dezvoltăm zonele noastre rurale, deoarece satele Moldovei sunt baza societății noastre, ele reprezintă o parte esențială a identității noastre și ale potențialului nostru economic.”

În cadrul Conferinței, reprezentanții a 48 de GAL-uri din Republica Moldova și-au etalat produsele în cadrul unui târg în aer liber, care a promovat importanța susținerii vânzărilor de produse locale, precum și tradițiile și turismul rural.

În cea de-a 2-a zi a Conferinței, oaspeții din străinătate au participat în vizite de studiu organizate de GAL-urile Movila Măgura, Lunca Bâcului și Coline Tigheciului, în cadrul cărora partenerii europeni s-au familiarizat cu activitatea GAL-urilor din Republica Moldova și proiectele de dezvoltare comunitară, implementate la nivel local.

Despre abordarea LEADER:  De mai bine de șase ani, abordarea LEADER contribuie la îmbunătățirea durabilă a condițiilor de viață și la creșterea economică incluzivă în zonele rurale din Republica Moldova. Implementarea abordării LEADER a început în 2016, când au fost create primele 8 Grupuri de Acțiune Locală (GAL). Astăzi, numărul lor a crescut până la 48 de GAL-uri, care acoperă 745 de localități rurale sau peste 50% din zonele rurale ale țării. Până în prezent, GAL-urile au implementat peste 850 de proiecte locale în toată țara, iar alte 250 proiecte locale sunt în curs de dezvoltare.

Acest eveniment a fost organizat cu sprijinul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – Asistența Poloniei; și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova.