Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova anunță concurs de selectare a serviciilor de audit

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova anunță concurs de selectare a serviciilor de audit

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este o asociație nonprofit și apolitică înființată în ianuarie 2019, datorită eforturilor comune ale Grupurilor de Acțiune Locală și organizațiilor care au facilitat implementarea abordării LEADER în țară.  

Scopul principal al organizației este de a promova abordarea LEADER în Republica Moldova, susține și reprezenta interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte în procesele de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, stimulând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.  

Mai multe informații despre RNL pot fi găsite pe pagina web www.leaderin.md. 

Invităm pe cei interesați să participe la concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul proiectului ”LEADER din Republica Moldova în tranziție – de la pilotare la instrument de coeziune economică, socială și teritorială” implementat de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova în cadrul proiectului „UE pentru Moldova: dezvoltarea comunităților locale (LEADER)”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Polish Aid.

Auditul proiectului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale ISA 800/805, cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi Standardele Naţionale de Audit, Codul privind conduita profesională a auditorului şi contabililor din Republica Moldova, etc.  

În cadrul auditului, se va examina ținerea evidenței contabile şi întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800, cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi fiscale a situaţiei reale.   

Compania selectată va efectua  auditul proiectului cu perioada de implementare 7 martie 2022 – 28 februarie 2023. 

Auditul urmează să fie desfășurat începând cu 6 martie 2023 cu prezentarea Raportului de audit al organizației până la 29 martie 2023.

Mai multe detalii găsiți în Termenii de Referință.

CONȚINUTUL OFERTEI 

  1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică  
  2. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, cu TVA zero şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus; 
       

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI: 10 februarie 2023 

Ofertele urmează a fi depuse la adresa:  maximenco.leader@gmail.com cu titlul „Oferte de Audit” 

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa: maximenco.leader@gmail.com