Concurs privind achiziționarea torbelor textile de la producătorii din zonele rurale

Concurs privind achiziționarea torbelor textile de la producătorii din zonele rurale

Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova organizează 5 (cinci) Forumuri Regionale, care vor  reuni reprezentanții ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din țară. 

În acest context ne dorim, ca în setul materialelor distributive să fie și torbe confecționate de către ateliere de croitorie din GAL-uri. Prin aceste acțiuni vrem să contribuim la promovarea produselor locale și la susținerea GAL-urilor și a antreprenorilor mici din zonele rurale.

Îndemnăm atelierele de croitorie de pe teritoriul Grupurilor de Acțiune Locală să expedieze ofertele în corespundere cu detaliile oferite mai jos:

  1. torbe din stofă naturală – 300 bucăți (culoarea și tipul țesăturii se vor determina în dependență de stocurile și posibilitățile atelierelor de croitorie). Dimensiuni: 35 x 37 cm (înălțimea la toartă: 30 – 35 cm).  Încurajăm crearea unui design original și comod!

Notă: la concurs pot participa juridice ce activează pe teritoriul GAL-urilor naționale, 

 Oferta de participare va conţine următoarele informații:

  1. Informații generale despre aplicant:
  • Persoane juridice (denumirea, adresa poștală, datele bancare, numărul de telefon, adresa electronică, persoana responsabilă).
  1. Oferta de prețuri, la cota TVA 0;
  2. Fotografia produsului.

Oferta poate fi expediată la email-ul savciuc.leader@gmail.com până la data de 01 februarie 2021.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 069 742 557 sau la adresa de email:  savciuc.leader@gmail.com

Forumurile Regionale sunt organizate în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”,  finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.