Āris Ādlers

Āris Ādlers

Āris Ādlers are peste 15 ani de experiență în managementul proiectelor, activităților și organizațiilor. Principalele competențe le are în proiecte de dezvoltare a societății civile, proiecte cu participarea publicului, proiecte  de desfășurare a campaniilor de advocacy, legate în principal de dezvoltarea durabilă. Are 10 ani de experiență în furnizarea de cursuri de formare în domeniul dezvoltării comunității și a afacerilor pentru animatori sociali, membri ai parteneriatelor, dezvoltatori locali și facilitatori ai grupurilor de acțiune locală. Recent, a devenit președinte a Rețelei Internaționale de Dezvoltare Rurală PREPARE Aisbl, membru al consiliului rețelei naționale civile a GAL-urilor „Forumul rural din Letonia” și președinte al consiliului de administrație a Asociației „Sernikon” din Bruxelles (Grupul de Acțiune Locală care operează în municipiul Carnikava și municipiul Saulkraști). În prezent lucrează la teza de doctorat la Universitatea Tehnică din Riga la tema Managementul valorii adăugate integrate pentru promovarea dezvoltării economice.