Apel de propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020

Apel de propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE 2020

Solidarity Fund PL din Moldova, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish aid, anunță lansarea apelului de propuneri al Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE, desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”. Apelul de propuneri are scopul de a contribui la dezvoltarea economică locală din Republica Moldova.

Acest Fond este un instrument care susține diversificarea activităților economice și consolidarea mediului antreprenorial în zonele rurale, îmbunătățind nivelul de trai al populației locale. Vor fi sprijinite inițiativele care urmăresc să contribuie la (i) stimularea revitalizării economice și (ii) creșterea atractivității zonelor rurale ale țării

Astfel, vor fi identificate inițiativele economice inovatoare, menite să valorifice potențialul și resursele locale. Acesta va sprijini proiectele care vor servi drept modele de urmat pentru companiile locale ce acționează în calitate de catalizatori pentru o schimbare pozitivă.  

Bugetul total al apelului de propuneri în cadrul Fondului Inițiativelor Pilot LEADER — UE este de 3,866,520.00 MDL. 

Sunt eligibile persoanele fizice care desfășoară activitate economică (gospodării țărănești, întreprinderi individuale) și persoanele juridice (asociații și grupuri de producători, agenți economici etc.),  rezidente în Republica Moldova și înregistrate conform legislației în vigoare, care activează în zonele rurale și orașele cu populația de până la 10 mii locuitori.   

Tindem să susținem inițiative din diferite sectoare economice, cum ar fi apicultura, turismul rural, creșterea legumelor și alte sectoare importante pentru dezvoltarea locală.  

Mai multe informații privind conceptul, criteriile de eligibilitate, procedura de depunere și evaluare a cererilor pot fi găsite în Regulile de participare la apelului de propuneri.

Vă rugăm să citiți Regulile de participare înainte de a depune dosarul de înregistrare! 

Apelul de propuneri va fi divizat în două etape: 

Etapa 1: Completarea online a formularului de cerere și anexelor. 

Pentru a completa online acest formular în timp optim, vă recomandăm: 

– Să studiați și să pregătiți răspunsurile, folosind versiunea word a formularului de cerere, descărcându-l de aici.

– Să descărcați și să pregătiți în avans anexele, descărcându-le de aici.

Vă rugăm să rețineți că opțiunea „Salvați și continuați mai târziu” nu este disponibilă pentru formularul online de înregistrareaceasta înseamnă că formularul trebuie completat imediat. De asemenea, nu este necesar să dublați informația și să transmiteți anexele pe email sau prin poștă. 

Formularul online de înregistrare este disponibil aici: Completează formularul de cerere 

Termenul limită pentru depunerea online a dosarului este 15 iunie 2020, ora 09:00

Etapa 2: Candidații preselectați în prima etapă vor ajusta dosarul, dacă este necesar, în baza recomandărilor comitetului de evaluare și vor prezenta un plan de afaceri. Rezultatele etapei întâi și lista participanților preselectați vor fi publicate pe pagina web www.solidarityfund.md.  

Dacă aveți întrebări cu privire la apelul de propuneri, vă rugăm să le transmiteți în scris la următoarea adresă de e-mail – SPF@solidarityfund.md sau să luați legătura cu Anatolie Pîrlii, coordonatorul proiectului – anatolie.pirlii@solidarityfund.md; +373 69 311 592. 

Apelul de propuneri este implementat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de  Uniunea Europeană în Republica Moldovaco-finanțat de Polish Aidimplementat de Solidarity Fund PL în Moldova și  Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova. 

Sursa: Solidarity Fund PL în Moldova