Anunț de recrutare și selectare a unui Manager de Granturi

Anunț de recrutare și selectare a unui Manager de Granturi

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este organizația care promovează abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.

Scopul postului: asigurarea unui management calitativ al procesului de administrare/implementare a      proiectelor derulate de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova.

Program de lucru: normă deplină

Tipul contractului: contract individual de muncă (pe durată determinată, cu posibilitate de prelungire).  

Responsabilități specifice postului:

 • Administrarea ciclului de granturi, inclusiv solicitare de grant, gestionarea grantului, monitorizarea acestuia și conformarea cu cerințele donatorului, raportarea trimestrială, intermediară și finală;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru utilizarea în cadrul atelierelor de lucru, seminarelor, vizitelor de studiu, deplasărilor în teren etc.;
 • Menținerea unei comunicări sistemice cu directorul executiv, coordonatorii de procese/proiecte și alți membri ai echipei;
 • Coordonarea cu Departamentul Financiar a corectitudinii procurărilor efectuate de către partenerii locali în conformitate cu politicile și procedurile granturilor și cerințele donatorilor;
 • Oferirea asistenței în activitățile de achiziții, management financiar, management organizațional;
 • Comunicarea cu partenerii organizației;
 • Alte activități operaționale și de management organizațional.

 Studii:

 • Studii superioare în administrație publică, economie, științe sociale, drept sau alte domenii conexe.

Experiență:

 • Cel puțin doi (2) ani de experiență profesională în implementarea programelor/proiectelor la nivel local/regional, stabilirea de parteneriate etc.

Competențe și abilități:

 • Cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă și engleză, atât verbal, cât și scris.
 • Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, PPT, Canva etc.);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Onestitate, responsabilitate și tendință către dezvoltare;
 • Lucru în mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale;

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența (dacă aveți experiență de colaborare cu GAL-urile sau în domeniul dezvoltării locale vă rugăm să indicați detalii).

Data limita pentru depunerea dosarelor: 5 martie 2021, ora locală 17.00.

Vor fi evaluate doar dosarele depuse în termen!

Dosarul de concurs poate fi completat în limba română sau rusă şi trebuie expediat prin e-mail la resurseumane@leaderin.md cu mențiunea „Manager de granturi”

Doar candidații selectați vor fi contactați cu privire la participarea la etapa de interviu.

Persoană de contact: Patricia Varzari, 079420027.