Anunț de recrutare și selectare a doi experți în dezvoltare locală

Anunț de recrutare și selectare a doi experți în dezvoltare locală

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este organizația care promovează abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor. Mai multe informații despre RNL pot fi găsite pe pagina web www.leaderin.md

Context: În perioada 2020-2022, Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu RNL implementează Programul ”Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”. Programul este susținut financiar de Uniunea Europeană, fiind cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid.

Poziția: Identificarea a doi (2) experți în dezvoltare locală.

Scopul postului: Titularii sunt membri ai Echipei de implementare a abordării LEADER la nivel local, responsabili de elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) pentru noile GAL create. În cadrul proiectului se presupune crearea a aproximativ 5 GAL-uri, astfel fiecare expert va avea în gestiune elaborarea a trei SDL.  

Perioada de angajare:  octombrie 2020 – 31 iulie 2021.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență în domeniul de intervenție, cu o activitate de minim doi ani;
 • Abilități excelente de analiză;
 • Cunoașterea specificului abordării LEADER la nivel național și european;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, atât verbal, cât și scris. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, Google Drive, PPT, Canva etc.);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Onestitate, responsabilitate și tendință către dezvoltare;
 • Flexibilitate în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor;
 • Lucru în mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale;
 • Deținerea automobilului propriu și a permisului auto, categoria B, va fi considerat un avantaj.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați TERMENII de REFERINȚĂ.

DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE

 1. CV-ul aplicantului cu trimiteri la cercetări/produse anterioare realizate în domeniu;
 2. Conceptul general asupra conținutului Strategiei;
 3. Oferta financiară exprimată în MDL

Dosarul de participare va fi transmis până la data de 30 septembrie 2020, prin e-mail la varzari.leader@gmail.com  cu mențiunea „Expert dezvoltare locală”.

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați

Patricia Varzari, coordonatoare de proiecte – Dezvoltare Rurală LEADER, tel: 0794 200 27