Anunț de recrutare și selectare a doi Coordonatori Regionali

Anunț de recrutare și selectare a doi Coordonatori Regionali

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este organizația care promovează abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.

Context: În perioada 2020-2022, Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu RNL implementează Programul Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova. Programul este susținut financiar de Uniunea Europeană, fiind cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid.

Obiectivul general al programului este de a crea un mediu favorabil pentru buna implementare a abordării LEADER în Republica Moldova, abordare care asigură dezvoltarea durabilă și modernizarea zonelor rurale din RM. Unul din componentele proiectului prevede dezvoltarea capacităților RNL și acordarea asistenței tehnice, mentorat și consolidarea rolului Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) drept actori de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.  

Poziția: Identificarea a doi (2) Coordonatori Regionali ai Rețelei Naționale LEADER din RM, unul din Coordonatori va avea aria de responsabilitate în zona de Nord a Republicii Moldova, iar altul în zona de Sud a Republicii Moldova.

Scopul postului: Titularii sunt membri ai Echipei RNL, responsabili de coordonarea activităților la nivel local, acordarea suportului tehnic și mentorat GAL-urilor din regiunea de Nord și/sau Sud și menținerea comunicării și cooperării cu echipa de implementare a programului.

Perioada de angajare:  10 iulie 2020 – 31 decembrie 2021.

Program de lucru: part-time.  

Responsabilități specifice postului: 

 •  acordă suport în colectarea de fonduri; 
 • asigură comunicarea dintre RNL și GAL-urile din zona de Nord și/sau Sud a Republicii Moldova;
 • acționează în calitate de facilitator local și acordă suportul necesar în procesul de creare a Grupurilor de Acțiune Locală;
 • acordă asistență tehnică și mentorat în activitatea regulată a GAL-urilor (modele de documente de lucru, consultanță etc.);
 • acordă suport și facilitează crearea și dezvoltarea parteneriatelor între GAL-urile din RM și GAL-urile de peste hotare, prin  implementarea proiectelor comune;
 • acordă asistență tehnică și facilitează procesul de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020 și Inițiative pilot LEADER-UE 2020;
 • participă în procesul de consultare a proiectelor de legi/poziții politice în rândul actorilor din mediul rural/membri GAL;
 •  organizează Forumuri regionale (pentru zona de referință), destinate planificării activităților, schimbului de experiență și promovarea abordării LEADER în regiune;
 • susținerea unei participări active ale GAL-urilor (Consorțiu de GAL-uri) în implementarea proiectelor și inițiativelor (festivaluri/târguri locale sau regionale), care sprijină realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL și promovează abordarea LEADER din RM;
 • acordă suport în colectarea de fonduri;
 • îndeplinește, conform cerințelor, orice alte sarcini direct legate de gestionarea activităților și resurselor.

Cerințe minime

Studii:

 • Studii de masterat sau echivalentul în administrație publică, economie, științe sociale, drept sau domenii conexe.

Experiență:

 • Cel puțin doi (2) ani de experiență profesională în implementarea programelor/proiectelor la nivel local/regional, stabilirea de parteneriate etc.;
 • Cel puțin un (1) an de experiență practică în lucrul direct cu Grupurile de Acțiune Locală din RM.

Competențe și abilități:

 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, atât verbal, cât și scris. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, Google Drive, PPT etc.);
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Onestitate, responsabilitate și tendință către dezvoltare;
 • Lucru în mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale;
 • Deținerea automobilului propriu și a permisului auto, categoria B, va fi considerat un avantaj.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența (dacă aveți experiență de colaborare cu GAL-urile sau în domeniul dezvoltării locale vă rugăm să indicați detalii), precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Coordonator Regional.

Dosarul de Angajare poate fi completat în limba Română sau Rusă şi trebuie expediat prin e-mail la varzari.leader@gmail.com cu mențiunea „Coordonator Regional”.

Data limita pentru depunerea dosarelor de angajare: 30 iunie 2020, ora 17.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Patricia Varzari, coordonatoare de proiecte – Dezvoltare Rurală LEADER, tel: 0794 200-27.

Rezultatele procesului de recrutare și selectare va fi comunicat participanților prin e-mail.