Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova angajează coordonator regional centru

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova angajează coordonator regional centru

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este o asociație nonprofit și apolitică înființată în ianuarie 2019, datorită eforturilor comune ale Grupurilor de Acțiune Locală și organizațiilor care au facilitat implementarea abordării LEADER în țară.   

Scopul principal al organizației este de a promova abordarea LEADER în Republica Moldova, susține și reprezenta interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte în procesele de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, stimulând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.  

Mai multe informații despre RNL pot fi găsite pe pagina web www.leaderin.md.  

Despre poziție:  

Identificarea unui Coordonator Regional,  care va avea aria de responsabilitate în regiunea de Centru a Republicii Moldova.  

Titularul este membru al echipei RNL, responsabil de acordarea asistenței tehnice și expertiză în vederea consolidării capacităților reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea de Sud.  

Toate detaliile despre responsabilitățile funcției, norma de implicare, tipul contratului le găsiți în Termenii de referință ai poziției.   

Dosarul de Concurs:   

Urmează să fie expediat prin e-mail la resurseumane@leaderin.md cu mențiunea „Coordonator Centru” și include următoarele:   

  • Curriculum Vitae;   
  • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența (dacă aveți experiență de colaborare cu GAL-urile sau în domeniul dezvoltării locale vă rugăm să indicați detalii);  
  • Așteptări financiare. 

Data limita pentru depunerea dosarului: 15 ianuarie 2023  

Persoană de contact:    

Rita Boaghi   

Specialist resurse umane | tel: 068 23 32 45| rita.boaghi@leaderin.md  

*Doar persoanele selectate vor fi contactate.