Abordarea LEADER

LEADER în Republica Moldova

Abordarea LEADER – un acronim în limba franceză – Liaison entre actions de développement de l’économie rurale – care înseamnă legături între acţiuni pentru dezvoltarea economiei rurale – este un instrument al Uniunii Europene de dezvoltare a zonelor rurale, scopul căruia este de a sprijini dezvoltarea locală, în special dezvoltarea economică în baza resurselor locale, pentru redescoperirea potenţialului acestor zone.

Pilonii de bază ai abordării LEADER

TERITORIUL

Abordarea LEADER este implementată pe un teritoriu bine delimitat, compus din mai multe localităţi învecinate, care dispun de resurse și potenţial local comun și doresc să conlucreze în scopul dezvoltării locale.

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL)

Este un parteneriat local instituţionalizat. Membrii GAL sunt organizaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezentanţi ai sectorului public, antreprenorial și civic, care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală.

PLANUL STRATEGIC DE ACŢIUNE

Documentul elaborat în mod participativ, care determină viziunea comună, priorităţile și direcţiile de dezvoltare, investiţiile și acţiunile concrete, pe care dorește să le realizeze GAL-ul pe teritoriul microregiunii sale.

Implementarea abordării LEADER în Republica Moldova a început în anul 2016. Diverse organizații, care lucrează pentru dezvoltarea locală, au facilitat procesul de creare a GAL-urilor. Modelul de funcționare a GAL-urilor în Moldova a fost elaborate în cadrul programului UE SARD. Astăzi, în țară, există peste 30 inițiative GAL create.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova (MADRM) întreprinde eforturi pentru implementarea Programului LEADER, care va face posibilă finanțarea GAL-urilor din surse publice. În acest sens, pe lângă MADRM a fost creat Comitetul de Monitorizare și Coordonare al Programului UE-LEADER.