Abordarea LEADER din Republica Moldova – model pentru Parteneriatul Estic

Abordarea LEADER din Republica Moldova – model pentru Parteneriatul Estic

Moldova și Georgia sunt unicele țări ale Parteneriatului Estic în care se implementează abordarea LEADER și se creează GAL-uri, iar din acest an și Armenia planifică să înceapă acest proces.

Anul trecut,  organizațiile reprezentate de către aceste trei țări: „Winnet Armenia” (Armenia), ”Action Against Hunger” (Gerogia) și desigur, Rețeaua LEADER din Republica Moldova au realizat proiectul : „Promovarea legăturilor între economia rurală și acțiuni de dezvoltare – abordarea LEADER în țările Parteneriatului Estic”.

Proiectul a avut scopul de a crea o platformă destinată cercetării experienței Moldovei și Georgiei pentru elaborarea unei metodologii comune de implementare a abordării LEADER în țările Parteneriatului Estic adaptată contextului național al fiecărei țări.  

16 GAL-uri de la noi din țară au participat în cadrul proiectului la un studiu de caz cu scopul de a relata despre experiența acestora și impactul abordării LEADER în Moldova din 2016 până în 2020. 

Experiența noastră, fiind una reușită, a fost utilizată ca model principal în elaborarea „Metodologiei pentru punerea în aplicare a abordării LEADER în țările Parteneriatului Estic”: Armenia, Georgia și Republica Moldova”. Un studiu similar a fost realizat şi în Georgia. Metodologia comună va fi utilizată atât de Armenia la crearea GAL-urilor, cât şi de țările Parteneriatului Estic unde se planifică aplicarea instrumentelor abordării LEADER.  

Rezultate principale obținute pe parcursul activităților:

 2 cercetări elaborate și coordonate de echipa de experți din Moldova :  Studiu de caz „Implementarea abordării LEADER în Republica Moldova” și „Metodologia pentru punerea în aplicare a abordării LEADER în țările Parteneriatului Estic: Armenia, Georgia și Republica Moldova”;

 16 GAL-uri (50% din GAL-urile din țară) implicate în elaborarea cercetării: Studiu de caz „Implementarea abordării LEADER în Republica Moldova” prin completarea a 2 tipuri de chestionare despre managementul și profilul GAL;

 Realizarea a 3 Focus Grupuri online cu participarea a 31 de persoane din sectorul public, civic și antreprenorial din 8 GAL-uri;

Webinar: Organizarea unei vizite virtuale în GAL-urile din Georgia și Moldova și Centrele de Antreprenoriat Social din Armenia;

  Summary Workshop pentru lansarea platformei de lucru și prezentarea rezultatelor finale ale proiectului. La acest eveniment au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și de Mediu din cele 3 țări partenere.

Echipa de implementare:  Perju Alina  în calitate de coordonator, Maximenco Angela – responsabil financiar, Cerneva Ana în calitate de expert, Savca Tatiana în calitate de expert.

Bugetul proiectului: 9434,7 €

Perioada de implementare:  01 mai 2020 – 31 decembrie 2020, 8 luni de zile.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Forumul Parteneriatului Estic al Societății Civile #Eastern Partnership Civil Society Forum

#LEADERinEaP