A fost constituită Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova

A fost constituită Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova

La 7 decembrie 2018 s-a desfășurat Adunarea de Constituire a Asociației Obștești „Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova”. Acest eveniment a adunat reprezentanți ai GAL-urilor cu titlu de membru al Asociației, precum și din câteva organizații și experți în domeniu. Reprezentanții GAL-urilor în proces de creare de asemenea au vizitat evenimentul, având rolul de observatori.

Adunarea a avut loc sub formatul unei ședințe lucrative. Invitații speciali, printre care s-au numărat și Galina Petrachi, reprezentantă a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iva Stamenova, Reprezentant al Delegației UE, Panagiotis Patras, Expert în dezvoltarea rurală pe lângă MADRM (TA ENPARD) și Marta Marczis, Expert al Programului Pilot SARD în implementarea abordării LEADER, au venit cu un cuvânt de încurajare, menționând importanța programului LEADER în dezvoltarea și promovarea valorilor tradiționale atât la nivel de țară, cât și peste hotarele ei.

Ședința lucrativă a constat din mai multe etape, iar drept rezultat a fost aprobat statutul Asociației și aspectele organizatorice de înregistrare ale acesteia. Rețeaua Națională LEADER va reprezenta interesele Grupurilor de Acțiune Locală de pe întreg teritoriu al țării.

În cadrul adunării, au fost alese organele de conducere, executive, de control și revizie și de supraveghere ale organizației. De asemenea, a fost definitivat conceptul logoului Rețelei.

Adunarea Generală a fost inițiată de GAL-urile din Republica Moldova și organizațiile implicate în proces de creare și suport a GAL-urilor, precum și în implementarea abordării LEADER în Republica Moldova: CRAION CONTACT-Cahul, People in Need Moldova, Pro Cooperare Regională, Programul finanțat de UE SARD implementat de PNUD Moldova, Solidarity Fund PL.