piloniidebaza_ro

Pilonii de bază ai abordării LEADER


TERITORIUL
Abordarea LEADER este implementată pe un teritoriu bine delimitat, compus din mai multe localităţi învecinate, care dispun de resurse și potenţial local comun și doresc să conlucreze în scopul dezvoltării locale.

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL)
Este un parteneriat local instituţionalizat. Membrii GAL sunt organizaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezentanţi ai sectorului public, antreprenorial și civic, care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală.

PLANUL STRATEGIC DE ACŢIUNE
Documentul elaborat în mod participativ, care determină viziunea comună, priorităţile și direcţiile de dezvoltare, investiţiile și acţiunile concrete, pe care dorește să le realizeze GAL-ul pe teritoriul microregiunii sale.