Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova

Pentru Dezvoltare Rurală Sustenabilă

Rețeaua Națională LEADER este asociația ce vine să promoveze abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Înființarea rețelei se datorează eforturilor comune ale GAL-urilor și organizațiilor facilitatoare, care au fost susținute de Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și de Uniunea Europeană. Prin activitatea sa organizația contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor. Asocierea și cooperarea GAL-urilor și actorilor implicați în promovarea abordării LEADER în Republica Moldova pentru dezvoltarea rurală durabilă reprezintă misiunea organizației. Începând cu aprilie 2019, Rețeaua Națională LEADER a aderat la Asociația Europeană LEADER pentru Dezvoltarea Rurală (ELARD).

Rezultatele abordării LEADER în Republica Moldova 

0
GAL-uri
create
0
Localități rurale implicate
0 %
Acoperirea națională a GAL-urilor
0
Proiecte de dezvoltare rurală implementate până în 2021
0
Proiecte în curs de desfășurare

Abordarea LEADER ​

Abordarea LEADER – acronim din limba franceză – liaison entre actions de développement de l’économie rurale – ce înseamnă legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale – este o metodă a Uniunii Europene de susținere a dezvoltării rurale la nivel local în scopul revitalizării zonelor rurale și creării locurilor de muncă.

 Actorii principali sunt așa-numitele Grupuri de Acțiune Locală (GAL) care reprezintă un parteneriat instituționalizat al reprezentanților sectorului public, civic și antreprenorial.

Află mai multe

TERITORIUL
Abordarea LEADER este implementată pe un teritoriu bine delimitat, compus din mai multe localităţi învecinate, care dispun de resurse și potenţial local comun și doresc să conlucreze în scopul dezvoltării locale.

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL)
Este un parteneriat local instituţionalizat. Membrii GAL sunt organizaţiile, instituţiile, liderii locali – reprezentanţi ai sectorului public, antreprenorialși civic, care împreună gestionează procesele de dezvoltare locală.

Află mai multe

Conferința LEADER UE-MOLDOVA

Blog

Noutăți, evenimente și anunțuri