GAL Valea Izvoarelor

GAL Valea Izvoarelor

(Aluatu, Cairaclia, Copceac, Novosiolovca – approx. 14 000 locuitori)

Facilitat de programul “Susținerea agriculturii și dezvoltarii rurale în UTA Gagauzia și raionul Taraclia” (SARD), finanțat de Uniunea Europeana și implementat de PNUD

Mediul local de afaceri pune accentul pe agricultură și pe creșterea florilor (trandafiri). Aceste localităţi au o reţea bine dezvoltată de parteneri internaţionali în ţările UE și în Turcia. Una dintre inițiative constă în dezvoltarea producţiei locale de salam tradiţional găgăuz (baur). Misiunea identificată de GAL este dezvoltarea economiei satelor prin utilizarea resurselor tradiţionale și prin atragerea turiștilor cu ajutorul bucătăriei și al vinului local, prin creșterea și exportul culturilor agricole organice și a produselor provenite din creșterea animalelor, promovarea modului sănătos de viaţă, menţinerea și promovarea diversităţii culturale.

Date de contact

Nadejda Arfonos: +373 793 62 107 Manager
Cebanova Tatiana: +373 786 69 252 Manager
e-mail: dolina.rodnikov@gmail.com