GAL Lunca Rautului

GAL Lunca Răutului

(Alexeevca, Băhrinești, Frumușica, Gura Căinarului, Iliciovca, Izvoare, Lunga, or. Mărculești, s. Mărculești, Nicolaevca, Prajila, Putinești, Sevirova, Trifănești – aprox. 22 000 locuitori)

Facilitat de Asociația Obștească Pro Cooperare Regională

Teritoriul GAL are un bun potenţial de dezvoltare economică datorită Zonei Economice Libere și Aeroportului Internaţional Mărculești. În zonă activează gospodării agricole moderne și o fabrică de nutreţuri combinate ce dispune de pajiști pentru creșterea animalelor. Apicultura reprezintă o activitate în ascensiune. Atracţiile turistice sunt: Izvoarele din s. Izvoare, Muzeul “Mamei” din s. Gura Căinarului, Cuptorul comunitar cu 12 oale, Festivalul “Busuiocului”, Festivalul “Mierii”, Sărbătoarea “Duminica Cireșelor”, Atelierul de Artizanat etc.

Date de contact

Bunescu Feodosia: +373 693 76 144 Președinite
Cobilas Ludmila: +373 600 64 821; +373 250 41 305 Manager

email: lunca.rautului@gmail.com